När Skansen 1901 förvärvade Sollidenområdet, som då kallades Tivoliområdet, fanns redan en sommarrestaurang, Idunhallen, uppförd 1886. På 1930-talet slopades namnet Idunhallen och restaurangen fick namnet Solliden efter platsen.

Sollidens uppförande 1950-52

Restaurang Solliden uppfördes 1950–52 efter ritningar av arkitekterna Artur von Schmalensee och Adrian Langendahl. Vid inredningen av nya Solliden 1950–52 anlitades betydande konstnärliga krafter. Välkänd är Hilding Linnqvists stora fresk Sagan om Sverige i trapphallen. På taket finns Solbåten från 1952 skapad av Krakel Spektakel-illustratören keramikern Stig Lindberg i en tid när också Skansen ville vara modernt.